Menej šťavnatý a trochu tuhší flank stejk.

Ísť hore