Sviatočný tomahawk stejk so všetkými vlastnosťami prime rib stejku.

Ísť hore