Stejk na kosti nazývaný tiež I-bone. Skvelý a menej tučný stejk.

Ísť hore